Oferta

Roboty drogowe

Bogata oferta w dziedzinie robót drogowych firmy wciąż się powiększa za sprawą ciągłej aktualizacji stanu wiedzy technicznej oraz wprowadzaniu nowoczesnej technologii. Działamy w ten sposób na korzyść naszych klientów, którzy poprzez wybór naszej firmy otrzymują gwarancję doskonałego wykonania. Dokładamy tym samym również wszelkich starań, aby zaoszczędzić czas naszych klientów oraz zmniejszamy możliwość pojawienia się dodatkowych kosztów.

Realizacja projektów w przestrzeni publicznej wymaga dokładnego planowania i uwzględniania problemów różnej postaci: kolizji z podziemnymi instalacjami energetycznymi, kanałami wodno-ściekowymi, przebiegiem trakcji torowej oraz wielu innych. Mimo tego firma G&G wielokrotnie potrafiła znaleźć skuteczne rozwiązania i zawsze jest otwarta na trudne, ale niezbędne w ostatecznym rozrachunku zlecenia.

Serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uszczegółowienia oferty. Wśród wielu różnych realizacji polecamy zwłaszcza skorzystanie z naszej firmy w dziedzinie różnych prac drogowych:

  • rozbiórki istniejącego podłoża,
  • podbudowy drogowe i betonowe
  • przygotowanie elementów ulic (krawężniki, przygotowanie powierzchni z kostki brukowej
  • obiekty małej architektury (ogrodzenia, nasypy, mury oporowe)